Guru-Guru Imam Syafie

Detik Islam: Guru-guru Imam syafie

Imam al-Syafie pada masa mudanya, waktunya dihabiskan untuk menuntut ilmu pengetahuan di markas-markas ilmu pengetahuan, seperti di kota Mekkah, Madinah, Kufah, Syam dan Mesir. Dia mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk mempelajari ilmu tafsir, fiqh, hadis kepada guru-guru yang banyak tersebar di berbagai pelosok negerinya.

Guru-gurunya yang masyhur antara lain:

1. Di Mekkah

a. Muslim bin Khalid al-Zanji
b. Ismail bin Qastantin
c. Sufyan bin Uyainah
d. Sa’ad bin Abi Salim al-Qaddah

e. Dawud bin Abd. al-Rahman al-Atur

f.  Abd. al-Hamid bin abd. Aziz

2. Di Madinah

a. Imam Malik bin Anas

b. Ibrahin bin Sa’ad al-Ansari

c. Abd. al-Azzi bin Muhammad al-Darudi

d. Ibrahim bin Abi Yahya al-Aswamiy

e. Muhammad bin Sa’id

f.  Abdullah bin Nafi’

3.  Di Yaman

a. Matraf bin Mazin

b. Hisyam bin Abu Yusuf

c. ‘Umar bin Abi Salamah

d. Yahya bin Hasan

4.  Di Iraq

a. Waqi’ bin Jannah

b. Hamad bin Usamah

c. Isma’il bin Ulyah

d. Abd. al-Wahab bin Abd. al-Majid

e. Muhammad bin Hasan

f.  Qadi bin Yusuf.

http://detikislam.blogspot.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s